Ogólne informacje o podatku VAT w Hiszpanii

Rejestracja oraz deklaracje VAT w Hiszpanii oparte są na prawodawstwie Unii Europejskiej, która ustaliła ogólne zasady dla wszystkich państw członkowskich. Ogólna stawka VAT w tym kraju wynosi 21%, istnieją jednak obniżone stawki w różnych przypadkach regulowanych przez prawo. Znajomość systemu podatkowego w Hiszpanii jest szczególnie ważna dla osób, które tam mieszkają i uzyskują przychód z tytułu pracy czy prowadzą własną firmę lub zamierzają to robić. Jakie są najważniejsze informacje o podatku VAT, które należy znać?

Rejestracja VAT w Hiszpanii

Dla firm zagranicznych ważny jest fakt, że mogą zarejestrować się jako podatnik VAT w Hiszpanii bez potrzeby zawiązywania lokalnej spółki – jest to określone jako podatek VAT od podatników VAT, którzy nie są rezydentami. W tym kraju nie obowiązuje również próg rejestracyjny dla sprzedawców niemających statusu rezydenta. Należy jednak pamiętać, że numer identyfikacji podatkowej VAT musi zostać nadany przed pierwszą dostawą, która podlega opodatkowaniu.

Przepisy prawne jasno określają przypadki, kiedy jest wymagana rejestracja jako podatnika VAT. Jest to import towarów do Hiszpanii, magazynowanie jakiegokolwiek towaru w magazynach na terenie Niemiec w celu odsprzedaży, organizowanie wydarzeń na żywo, konferencji i innych tego typu przedsięwzięć, sprzedaż towarów z Hiszpanii do innych państw Unii Europejskiej oraz sprzedaż wysyłkowa do osób prywatnych we Włoszech, np. za pośrednictwem internetowych sklepów.

Zarejestrowanie się jako podatnika VAT w Hiszpanii przeważnie trwa około dwóch – trzech tygodni, jednak czas ten może ulegać zmianom.

VAT Compliance w Hiszpanii

Przepisy prawne szczegółowo regulują rejestrację oraz przetwarzanie hiszpańskich transakcji do celów VAT. Znajdują się w nich precyzyjne wytyczne dotyczące wymagań w zakresie fakturowania w Hiszpanii, raportowania i przeliczania zagranicznych walut, korygowania ewentualnych błędów ze wcześniejszych deklaracji, wpisów, które muszą zostać dokonane oraz not kredytowych i wszystkich korekt.

Hiszpańskie stawki VAT i deklaracje

Obecnie w Hiszpanii obowiązuje standardowa stawka VAT w wysokości 21%. Została ona wprowadzona we wrześniu 2012 r. jako podwyższenie poprzedniej, 18 % stawki VAT. Istnieją również inne, obniżone stawki VAT. Jest to 10 % dla usług hotelarskich i gastronomicznych, transportu osobowego oraz innych towarów i usług. Natomiast dla żywności, niektórej prasy, medykamentów oraz usług budowlanych przewidziana została 4 % stawka VAT w Hiszpanii.

Jeśli natomiast mowa o deklaracjach VAT, to firmy, które posiadają hiszpański numer podatkowy, zobowiązane są do cyklicznego wysyłania deklaracji. Muszą one uwzględniać wszystkie dostawy (sprzedaż) oraz wkłady (koszty), które podlegają opodatkowaniu. Wysyła się je w Hiszpanii co kwartał najpóźniej do 20 dnia miesiąca po okresie raportowania. Należy pamiętać również o obowiązku wysyłania rocznej deklaracji VAT do końca styczna następnego roku.

Zwrot podatku VAT w Hiszpanii

Aby uzyskać zwrot podatku VAT w Hiszpanii, należy złożyć specjalny wniosek u organów podatkowych w państwie, w którym podatnik posiada siedzibę swojej firmy. Jeżeli w Hiszpanii zagraniczna firma dokonuje dostawy, które podlegają opodatkowaniu, jednak nie jest ona w stanie uzyskać hiszpańskiego numeru identyfikacji podatkowej VAT lub też ściąga go od lokalnych towarów i usług, wtedy podatek VAT może zostać odzyskany poprzez deklarację zwrotu. Jest to dość skomplikowany proces, dlatego najlepiej zatrudnić do tego biuro księgowe, które zajmie się wszystkimi formalnościami.

Współpraca

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *